image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí huyện Đức Hòa

​Căn cứ Nghị định số: 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. UBND huyện Đức Hòa công bố danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí huyện Đức Hòa năm 2021 như sau: Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại và địa chỉ email 

NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ CẤP HUYỆN

 1 Ông Lê Trường Chinh Chủ tịch UBND huyện Di động: 0949601789 Email: ltchinh@longan.gov.vn

NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ CẤP XÃ, THỊ TRẤN

1 Ông Châu Văn Hải Chủ tịch UBND xã Lộc Giang Cơ quan: 0272.3853154 Di động: 0908.776.877 Email: haicv@longan.gov.vn 

Ông Hồ Tuấn Khanh Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông Cơ quan: 0272.3853210 Di động: 0986.331.007 Email: khanhht@longan.gov.vn

3 Ông Đào Văn Khua Chủ tịch UBND xã An Ninh Tây Cơ quan: 0272.3853211 Di động: 0977.181.771 Email: khuadv@longan.gov.vn

 4 Ông Lâm Quốc Kỳ Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ Cơ quan: 0272.3755403 Di động: 0902684151 Email: lqky@longan.gov.vn 

5 Ông Trần Văn Tuấn Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa Cơ quan: 0272.3755402 Di động: 0908417703 Email: tuantv@longan.gov.vn 

6 Ông Trần Thanh Dân Chủ tịch UBND thị trấn Hiệp Hòa Cơ quan: 0272.3854023, Di động: 0939.111.135 ; Email: dantt@longan.gov.vn

7 Ông Võ Hoàng Liệu Chủ tịch UBND xã Tân Phú Cơ quan: 0272.3851400 Di động: 0918202961 Email: vhlieu@longan.gov.vn

8 Ông Trương Minh Khánh Chủ tịch UBND thị trấn Hậu Nghĩa Cơ quan: 0272.3851241 Di động: 0908.053.552 Email: tmkhanh@longan.gov.vn 

9 Ông Hồ Trường Ca Chủ tịch UBNDxã Hòa Khánh Tây Cơ quan: 0272.3851339 Di động: 0909.844.993 Email: caht@longan.gov.vn 

10 Ông Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Nam Cơ quan: 0272.3851032 Di động: 0947004291 Email: tuannm@longan.gov.vn 

12 Ông Lê Văn Quang Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Đông Cơ quan: 0272.3851031 Di động: 0909.225.218 Email: quanglv@longan

.gov.vn

12 Ông Nguyễn Văn Xiếu Chủ tịch UBND xã Hựu Thạnh Cơ quan: 0272.3765208 Di động: 0944.126.917 email : xieunv@longan.gov.vn 

13 Ông Lê Thành Phong Chủ tịch UBND thị trấn Đức Hòa Cơ quan: 0272.3850131 Di động: 0941.779.666 Email: phonglt@longan.gov.vn

14 Ông Nguyễn Tuấn Khanh Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Hạ Cơ quan: 0272.3850151 Di động: 0918511272 Email: ntkhanh@longan.gov.vn

15 Ông Nguyễn Thanh Sương Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Đông Cơ quan: 0272.3850165 Di động: 0903183808 Email: suongnt@longan.gov.vn 

16 Ông Lê Thanh Tuấn Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Thượng Cơ quan: 0272.3766299 Di động: 0908403999 Email: tuanlt@longan.gov.vn 

17 Ông Phan Văn Anh Phụng Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Nam Cơ quan: 0272.3849135 Di động: 0909.492.132 Email: pvaphung@longan.gov.vn

18 Ông Bùi Văn Út Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Bắc Cơ quan: 0272.3849989 Di động: 0913782636 Email: buivanut@longan.gov.vn 

19 Ông Lê Hữu Phi Chủ tịch UBNDxã Đức Lập  Thượng Cơ quan: 0272.3851346 Di động: 0906658666 Email: philh@longan.gov.vn

20 Ông Thi Văn Út Chủ tịch UBND xã Đức Lập Hạ Cơ quan: 0272.3851073 Di động: 0909257065 Email: tvut@longan.gov.vn

Trên đây là danh sách người phát  ngôn, cung cấp thông tin báo chí huyện Đức Hòa và được công bố, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của huyện./.

File đính kèm: 402_TB-UBND_14-01-2021_TB -UBND huyện_TB_danh_sach_nguoi_phat_ngon_huyen__xa.2020 (1).signed (1).pdf

 

image advertisementimage advertisement image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thư viện ảnh