image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Đức Hoà khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024

Ngày 06/5/2024, Trung tâm Chính trị huyện Đức Hoà tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024. Hơn 80 học viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tham dự. 

Anh-tin-bai

Đức Hòa khai giảng lớp sơ cấp chính trị năm 2024

Lớp học diễn ra từ ngày 06/5/2024 đến 14/6/2024 với 18 chuyên đề. Trong đó, các học viên được học tập và nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công nghiệp hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;… Ngoài ra, các học viên còn tham gia nghiên cứu, tham quan thực tế và học tập kinh nghiệm để làm rõ thêm các nội dung được bồi dưỡng.

Anh-tin-bai

Lớp sơ cấp chính trị có hơn 80 học viên tham dự

Thông qua lớp học nhằm giúp cho học viên vận dụng vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị và trong cuộc sống góp phần nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Đây là điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp tục theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn theo quy định./.

Yến Thu

 

image advertisementimage advertisement image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thư viện ảnh